Innfasing og opplæring av nyansatt

En god innfasing og opplæring er svært viktig for å øke verdien av den store investeringen vi har gjort ved å ansette en ny kollega.

Publisert: 29.12.2008

Logo

En god innfasing og opplæring er svært viktig for å øke verdien av den store investeringen vi har gjort ved å ansette en ny kollega. Normalt kan det likevel ta mange måneder før vi ser vedkommende igjen, samtidig som vi er klar over at den som har akseptert tilbud om en ny stilling mentalt flytter fokus fra eksisterende til ny jobb. Denne perioden kan selvsagt, men uten å belaste nåværende arbeidsgiver, benyttes aktivt ved for eksempel å invitere den nyansatte med på sosiale eller faglige møter. Avklar også dette med kandidaten i forkant.

Informasjon kan selvsagt også sendes kandidaten før tiltredelse.
Konsekvensen av slik involvering er ofte at vi sparer tid i selve opplæringen.

Det bør utarbeides en konkret opplæringsplan for kandidaten (ikke glem å hente informasjon fra kravspesifikasjonen selv om det ved tiltredelse kanskje er et halvt år siden denne ble laget). Der dette er mulig, er utnevnelse av en ”fadder” ofte smart.

Tiltredelse og oppfølging
Lag en god plan for den nyansattes første dager / uker / måneder. Denne planen må selvsagt inneholde de samme målene personen ble presentert for i ansettelsesprosessen. Avtal tider for oppfølging.
Første arbeidsdag må alle kolleger være informert om at den nyansatte tiltrer. Arbeidsplass må være klargjort med nødvendige hjelpemidler.

En enkel blomsterbukett som velkomsthilsen kan være en særdeles god investering.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no