Statens omdømme som arbeidsgiver - employer branding

Employer branding, å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver overfor utvalgte målgrupper, er merkevarebygging overfor arbeidstakere som heller ikke er fremmed for staten. Slik ønsker personaldirektør i staten, Siri Røine å profilere staten som en mangfoldig arbeidsgiver:

Publisert: 03.02.2009
Forfatter: Ellen Wennevold Aas
Fotograf: Katrine Lunke

• Staten skal ikke bare bestå av etniske nordmenn.
• Staten trenger særskilt kulturell kompetanse som bare finnes blant de med minoritetsbakgrunn. 
• Staten skal være representativ og gjennom det legitim.
• Staten skal ha hele folket som rekrutteringsbasis ved ansettelse av ny medarbeidere, og velge fra all tilgjengelig, kompetent arbeidskraft.


Speile samfunnet

– Men gjennom employer branding, hva konkret kan staten gjøre for å tiltrekke seg søkere fra denne gruppen?
– Staten må vise fram sine begrunnelser for å ønske å rekruttere herfra, sier Røine og utdyper hvilke begrunnelser det er snakk om:
– For det første vil staten som arbeidsgiver ønske medarbeidere med minoritetskulturell bakgrunn fordi det er ønskelig å speile samfunnet. Vi ønsker ikke en situasjon der staten består av etniske nordmenn mens befolkningen er langt mer sammensatt.

Kapre særskilt kompetanse

– For det andre, sier Røine, vil statlige virksomheter være opptatte av å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn for å få tak i spesiell kompetanse som trengs i oppgaveløsningen overfor samfunnsborgerne.
For eksempel har politiutdanningen lenge jobbet med å rekruttere mennesker med bakgrunn fra minoritetskulturelle miljøer, minner personaldirektøren.
– Det norske samfunnet er mangfoldig og sammensatt, og for å forstå utfordringer knyttet til de ulike miljøer og typer av kulturell bakgrunn vil det være hensiktsmessig å rekruttere medarbeidere med bakgrunn fra minoritetskulturelle miljøer.  Det samme vil gjelde for NAV og andre utadrettede virksomheter.

Ansette den beste

Sist, men ikke minst:
– Statlige virksomheter vil generelt alltid være opptatte av å rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere. Da vil det være viktig å ikke ha terskler eller hindringer som gjør at man begrenser mulighetene for å utnytte kompetente, potensielle medarbeidere med innvandrerbakgrunn, men i stedet å sikre seg at man rekrutterer blant alle som har relevant utdanning og erfaring for de oppgaver staten skal løse.    

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no