Talenter med innvandrerbakgrunn i Global Future programmet

En ny SINTEF-rapport viser at Global Future er en stor suksess. I følge SINTEF er det oppnådd svært gode resultater og programmet har høy kvalitet. Mer enn hele 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse og mer enn 16 prosent har fått lederstillinger i perioden.

Publisert: 15.08.2012

Logo

"Dette er strålende resultater! Vi er veldig stolte av deltagerne og den innsatsen de har vist i programperioden. Resultatene viser at Global Future satsingen vår er en riktig satsing" sier Avdelingsdirektør for Arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim.

Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med innvandrerbakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv.

Programmet skal øke bedriftenes tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet.

Programmet er landsdekkende og gjennomføres av NHOs regionkontorer. 

 

Les mer om Globale Future på NHOs sider her

Sintef anser resultatoppnåelsen i Global Future som svært vellykket.

  • Vel 2/3 av deltagerne har hatt karriere bevegelse
  • Vel 12 % har fått ett eller flere styreverv
  • 16 % har fått lederstillinger
  • Vel 1/4 av deltagerne har kommet over i stillinger som er i bedre samsvar med deres kompetanser

"Global Future er et av NHOs viktigste prosjekter. Norsk næringsliv trenger kvalifisert arbeidskraft; da kan vi ikke la denne viktige gruppe stå utenfor", sier Hiim. Han viser til at målet er at deltagerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber. "Når så mange av deltagerne har hatt karriere bevegelse i løpet av perioden, er det helt tydelig at vi har hatt riktig fokus", sier Hiim.

Last ned SINTEF-rapporten her (PDF)

Last ned SINTEFs Power Point presentasjon om programmet her (PDF)

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no