Velkommen til det nye arbeidslivet

Den økte globaliseringen i arbeidslivet får betydning for hvordan og hvem du rekrutterer til virksomheten din
Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no