Vurdering av utenlandsk kompetanse

Mange arbeidsgivere ønsker mer veiledning om utenlandsk utdanning og arbeidserfaring.
Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no