Hvordan få søkere med innvandrerbakgrunn?

Inkludi er det eneste bemanningsselskap i Norge som retter seg direkte mot jobbsøkere med innvandrerbakgrunn. De formidler kandidater til både offentlig og privat sektor. Databasen rekker fra kandidater med akademisk utdannelse til ufaglærte jobbsøkere. De bistår arbeidsgivere med å finne aktuelle kandidater. På inkludi.no kan arbeidsgivere utlyse ledige stillinger og søke etter kandidater. Inkludi har eksistert i over to år og har opparbeidet seg en god del verdifull erfaring. De deler gjerne sine erfaringer med arbeidsgivere. Her svarer de på spørsmål og kommer med noen tips:

Publisert: 30.06.2009

Logo
For å være i kontakt med flest mulig i innvandrermiljøene, har Inkludi flyttet kontorene sine til Furuset i Oslo

 

Hvordan skal arbeidsgivere gå frem for å få flere søkere med innvandrerbakgrunn?

Vi anbefaler at arbeidsgiveren vurderer stillingsannonsene; brukes et lett fattelig språk? (ikke aktuelt ved stillinger som krever høyt nivå på skriftlig og muntlig norsk) Bruk gjerne bilder til å synliggjøre at virksomheten er /eller ønsker å være etnisk mangfoldig. Tenk også på hvordan bedriften presenteres som arbeidsplass på hjemmesidene deres (mangfold, karrieremuligheter?)
Det kan være lurt å markedsføre seg og lyse ut stillinger på nettsteder som ofte besøkes av personer med innvandrerbakgrunn, som for eksempel x-plosive, Utrop m.fl.

Hvordan kan arbeidsgivere bli bedre til å vurdere søkere med utenlandsk kompetanse?

Man kan la løsning av case-oppgaver relatert til den konkrete stillingen være en del av rekrutteringsprosessen. Da kan den enkelte få mulighet til vise fram kompetansen sin. Ellers vil vi anbefale arbeidsgivere å søke kunnskaper i å håndtere flerkulturelle søkere og medarbeidere. Mange jobbsøkere som har utdannelse og jobberfaring fra utlandet har en helt annen måte å presentere seg på, både i CV’en og søknaden og i intervjuet. Det blir viktig lære å tolke dette riktig for ikke å risikere å glipp av en dyktig kandidat.

Er det noen vanlige fallgruver i rekrutteringsprosessen som arbeidsgivere kan unngå?

Det er viktig for arbeidsgiveren å kartlegge kandidaten før selve intervjuet. Altså ha det klart for seg om kandidaten er født og oppvokst i Norge, og dermed unngå spørsmål som, "Hvor lenge har du bodd i Norge?" for eksempel. Er kandidaten født i utlandet og nylig kommet til Norge er det viktig å ha i bakhodet at vedkommende kanskje ikke har vært på så mange intervjuer i Norge, og vil kunne prøve å "selge" seg ved å oppføre seg på samme måte som han/hun hadde gjort i sitt hjemland.  I mange ikke-vestlige land lytter man til sin leder før man tar en avgjørelse, men samtidig kan det være vanskelig for kandidaten å vise personlige svakheter. Derfor kan det for eksempel være vanskelig for kandidaten å nevne ting han/hun kan forbedre seg på.
Ta gjerne en ny vurdering av kravene til norskferdigheter. Å kunne snakke og skrive flytende norsk er et krav i de fleste stillingsannonsene. Det finnes mange arbeidssøkere som har en litt annen tone/aksent i sitt muntlige talespråk. Her er det viktig at det er klart for arbeidsgiveren hvorvidt det er viktig med nesten perfekte muntlige og skriftlige norskferdigheter.
Altså kanskje prøve å legge mer vekt på kompetansen, hvis den kan kompensere for litt mindre norskferdigheter. I tillegg er det viktig å ha det klart for seg hvor mye man kan tilrettelegge for kandidaten. Kan man for eksempel sponse et norskkurs på forretningsnivå for eksempel, hvis dette er nødvendig.


Hva kan arbeidsgivere tjene på ha en mangfoldig sammensatt stab?

Generelt er det viktig med mangfold, da man får inn nye impulser på arbeidsplassen. Personer med minoritetsbakgrunn kan ha andre måter å tenke på. De kan bringe inn andre verdier, som igjen sammen med de eksisterende verdiene i bedriften kan skape et vinnerteam. Jo tidligere mangfold blir vanlig på arbeidsplassene i Norge, jo tidligere kan vi måle oss med land som England og USA. Der de har et større aspekt for hverandre, og har ledere med ulik bakgrunn i ulike posisjoner.
Utfordringene for bedriftene er å forstå at mangfold er ikke bare politisk korrekt, men at det tilfører bedriften profitt. Eksempel på dette er nye kundegrupper (kunder med minoritetsbakgrunn). I tillegg ligger det mange ”skjulte” goder i organisasjon som er sammensatt av mennesker med ulik bakgrunn. Man har langsiktig fortjeneste, med flere underliggende eksempler som nye sosiale antenner, tradisjoner, måter å tenke på. Alle har mye positivt fra sin kultur, klarer man å sette dette riktig sammen på arbeidsplassen både i jobbsammenheng og privat sammenheng, kan man oppnå suksess.

Foredrag

Inkludi arbeider for tiden med en serie foredrag om hvordan å rekruttere minoriteter. Foredragene skal holdes for interesserte bedrifter i løpet av høsten 2009.
- Arbeidet vårt er ikke så ulik fra det som Mangfoldsportalen og IMDi gjør. Meningen er å fortelle arbeidsgivere hva de har å tjene på mangfold, sier Amin.
En vesentlig del av foredragsserie skal være å lære ledelsene i bedriftene om hvordan de skal unngå de vanlige fallgruver i en intervjusituasjon.
- Media er med på å skape et bilde av norske innvandrere som ikke tilsvarer virkeligheten. Vi har tenkt å ta med oss noen av kandidatene og la dem presentere seg selv. På den måten kan vi endre det fastsatte bildet av innvandrere.

Les også: "Tilskudd til opplæring" 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no