Arbeidsmiljø

Klarer vi å utnytte potensialet i et mangfoldig arbeidsmiljø? Er forskjellighet blant kollegene i arbeidsmiljøet en styrke for virksomheten vår?
 • Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

  Håndbok: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

  Universitetet i Bergen, ved Hans Christian Farsethås, har utarbeidet en kortfattet håndbok for arbeidsplasser med et flerkulturelt arbeidsmiljø.

  03.07.2014

 • Veileder i likestilling og mangfold

  Veileder i likestilling og mangfold

  Oslo kommune har utviklet veileder i likestilling og mangfold for sine virksomheter som et hjelpemiddel for å få til en aktiv, målrettet og planmessig innsats. Last ned veilederen og få gode tips til arbeidet i din virksomhet.

  10.04.2013

 • Kompetanse, opplæring og mangfold

  Kompetanse, opplæring og mangfold

  Les om hvordan seks virksomheter med stort innslag av ansatte med innvandrerbakgrunn har jobbet med bedritsintern språkopplæring. Her kan du også laste ned egen veiviser.

  05.12.2011

 • Hva skal til for å lykkes med integrering?

  Hva skal til for å lykkes med integrering?

  Integrering er ikke enkelt. Det er enklere å snakke varmt om behovet for integrering og å skrive om integreringsprinsipper på en konstruktiv måte, enn det er å etterleve disse til daglig på arbeidsplassen.

  07.09.2010

 • Religion og arbeid

  Religion og arbeid

  Les om rettigheter og plikter knyttet til religion på arbeidsplassen og få tips om hvordan du kan du du kan unngå konflikter i forbindelse religionsutøvelse for medarbeidere.

  06.05.2010

 • Inkluderende arbeidsplasser i kommunene

  Inkluderende arbeidsplasser i kommunene

  Befolkningssammensetningen i Norge er mangfoldig. Mange kommuner legger til rette for å være arbeidsplasser som preges av mangfold med ansatte som gjenspeiler befolkningen. Dette gjør de for blant annet å kunne tilpasse sine tjenester til behovene i befolkningen. Les mer om hvordan de gjør det.

  11.05.2009

 • Hva kan vi lære av likestillingsarbeidet?

  Hva kan vi lære av likestillingsarbeidet?

  Kan arbeid for økt etnisk mangfold lære noe av erfaringene fra likestillingsarbeidet?

  11.12.2008

 • Hva liker sjefene?

  Hva liker sjefene?

  Les en tankevekkende artikkel fra Mangfold i Arbeidslivet (MIA) om hvordan våre valg av medarbeidere ofte foregår, og hvilken betydning dette får for virksomheten og arbeidsmiljøet.

  03.07.2009

 • Hodeplagg - rettigheter og plikter

  Hodeplagg - rettigheter og plikter

  Har arbeidsgiver rett til å stille krav til utformingen av hodeplagget? Se bildeserie som viser eksempler på hodeplagg på arbeidsplassen.

  19.12.2008

 • Tolk, kvotering og bønnerom

  I denne artikkelen får du en oversikt over noen av de mange tilpasningene som er gjort på norske arbeidsplasser. Arbeidslivets tilpasning med tanke på tjenesteyting og vareutvalg er ikke vektlagt her.

  22.12.2008

 • Er språk kommunikasjon?

  Er språk kommunikasjon?

  Hvor ligger forskjellen i å forstå hva noen sier, og å forstå hva de mener?

  10.12.2008

 • Ny på jobben - film

  Ny på jobben - film

  Det som sårer er ikke alltid vondt ment. De aller fleste føler seg litt truffet av denne filmen - se den!

  17.12.2008

 • Leken samarbeidstrening

  Leken samarbeidstrening

  Gruppearbeid som i en leken ramme lærer de ansatte å samarbeide med alle mennesketyper.

  11.12.2008

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no