Hva kan vi lære av likestillingsarbeidet?

Kan arbeid for økt etnisk mangfold lære noe av erfaringene fra likestillingsarbeidet?

Publisert: 11.12.2008
Forfatter: Long Litt Woon, magister i sosialantropologi.
Fotograf: Johs Bøe
Logo

 

I arbeidet for økt likestilling har man blant annet fokusert på å få flere kvinner i lederposisjoner. Vanlige motargumenter har vært at kvinnene selv må ta ansvar for at de er underrepresentert i lederposisjoner.

Man får ofte høre at det er for få kvinner som kan og tør, og som har det ”killerinstinktet” som skal til.  I arbeidet for økt etnisk mangfold er det vanlig å høre lignende argumenter som legger ansvaret på personer med innvandrerbakgrunn. De søker ikke, og er for dårlige i norsk, hevdes det.

Våg å se hvordan virksomheten kan bli bedre.
Det er ingen tvil om at noen av argumentene over, om kvinner og personer med innvandrerbakgrunn, er legitime i enkelte situasjoner. Men de kan også bli brukt som lettvint unnskyldning for å la være å gå sin egen virksomhet nærmere etter i sømmene. Her kan arbeid for økt etnisk mangfold ha noe å lære fra likestillingsarbeid.

Erfaring viser at mange kvinner ønsker å prøve seg frem ”steg for steg”. Det kan det være nyttig å oppmuntre kvinner til å holde presentasjoner, lede arbeidsgrupper, få en mentor eller delta i relevante nettverk som ledd i å bygge selvtillit.

På samme måte har enkelte arbeidsgivere klart å øke antall søknader fra personer med innvandrerbakgrunn gjennom justeringer i utlysningen, ved valg av bilder, tekst og media. Noen tilbyr de ansatte skreddersydd norskopplæring for bransjen, eller i stillingen. Andre tilbyr fagrelatert språkkurs i arbeidstiden.

Legg forholdene til rette for arbeidstakerne
I likestillingsarbeid har vi sett at det ikke bare er spørsmål om den enkelte kvinnes lederambisjon. Mange kvinner har også hovedansvar for oppgavene i hjemmet. Arbeidsgivere må derfor legge forholdene til rette, slik at kvinner lettere kan balansere sine forpliktelser på jobb og hjemme.

På samme måte har vi opplevd hvordan spørsmål som oppleves som ”private” for personer med innvandrerbakgrunn, kan ha implikasjoner for virksomheter. Debatten om hijab er et godt eksempel. Private bedrifter som IKEA, og offentlige instanser som Tollvesenet, tilbyr nå hijab med virksomhetens farger og design. På denne måten klarer de å rekruttere bredere enn andre.

Tiltak og utfordringer
Likestillingsarbeid har satt fokus på egne tiltak rettet mot kvinner, som mer skreddersydde stillingsannonser, og på integrerte tiltak rettet mot hele virksomheten, som for eksempel måling av ledere. Slike tiltak er også relevante når virksomheter ønsker å fremme etnisk mangfold.

Et problem i likestillingsarbeidet har vært mangelen på langsiktig, kontinuerlig innsats. Flere har brent seg på kortsiktige HR-tiltak. Et annet problem, som henger sammen med det første, er at rollemodellene ”hopper av” etter kort tid. Dette er også relevante problemstillinger i arbeidet for økt etnisk mangfold.

Jeg tror man kan konkludere med at arbeidet for økt etnisk mangfold har mye å lære av likestillingsarbeidet. Forhåpentligvis vil de som arbeider for økt etnisk mangfold forsøke dra nytte av de erfaringer som er gjort på likestillingsfeltet.

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no