Hva liker sjefene?

Når vi rekrutterer nye medarbeidere, velger vi ut fra et sett objektive kriterier. Det er likevel vanskelig å fri seg helt fra andre personlige ”filtre” som vi kun i varierende grad er oss selv bevisst. Alder, kjønn, utseende, bekledning, livssyn, helse, språk spiller ofte inn i våre valg av riktig kandidat.

Publisert: 03.07.2009
Forfatter: Rolf Åkervik
Logo

Faglig dyktighet, tilpasning til arbeidsmiljøet, klesstil, musikksmak, sosiale og religiøse forpliktelser, holdninger. Fører ulikheter til problemer i arbeidsmiljøet? Eller fører ulikheter til økt toleranse fleksibilitet? Har virksomheter som satser på mangfold bedre beredskap for fremtidige oppgaver, markeder og arbeidskraftbehov?


Les en tankevekkende artikkel fra Mangfold i Arbeidslivet (MIA) om hvordan våre valg av medarbeidere ofte foregår, og hvilken betydning dette får for virksomheten og arbeidsmiljøet.

Mangfold i Arbeidslivet:
Mangfold i Arbeidslivet (MiA) er en privat ideell stiftelse og har over 10 års erfaring med problemløsning og kreativ utforming og gjennomføring av endringstiltak ved multietniske arbeidsplasser i Norge.

 

Les hele artikkelen "Hva liker sjefene?" her

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no