Inkluderende arbeidsplasser i kommunene

Befolkningssammensetningen i Norge er mangfoldig. Mange kommuner legger til rette for å være arbeidsplasser som preges av mangfold med ansatte som gjenspeiler befolkningen. Dette gjør de for blant annet å kunne tilpasse sine tjenester til behovene i befolkningen. Her presenterer flere kommuner sine planer og tiltak.
 • Mangfold og likestilling i Oslo kommune

  Mangfold og likestilling i Oslo kommune

  Oslo kommune presenterer her sine planer for rekruttering, kompetansutvikling og antidiskrimineringsarbeid.Du kan også lese om hvilke resultater som er oppnådd så langt.

  11.05.2009

 • Bergen kommune: En arbeidsplass som speiler byen

  Bergen kommune: En arbeidsplass som speiler byen

  Bergen kommune har som mål at andelen ansatte med innvandrerbakgrunn skal gjenspeile sammensetningen av befolkningen for øvrig. Kommunen skal dessuten ha arbeidstakere med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen.

  11.05.2009

 • Et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune

  Et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune

  Trondheim kommune nedsetter et eget Mangfoldsråd. Les mer om rådets mandat og arbeid og om kommunens oppfølging av dette.

  11.05.2009

 • Flere innvandrere til lederstillinger i kommunene

  Flere innvandrere til lederstillinger i kommunene

  Hvordan kan vi få flere lederstillinger i kommunene besatt av personer med innvandrerbakgrunn? KS (Kommunenes sentralforbund) går nye veier for lykkes med dette. Les om et kandidatnettverk for kommuneansatte med innvandrerbakgrunn.

  11.05.2009

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no