Bergen kommune: En arbeidsplass som speiler byen

Bergen kommune har som mål at andelen ansatte med innvandrerbakgrunn skal gjenspeile sammensetningen av befolkningen for øvrig. Kommunen skal dessuten ha arbeidstakere med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen.

Publisert: 11.05.2009
Forfatter: Marirosi Marcellin
Logo

Hovedmålene er nedfelt i Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunnen. Planen, som har fått navnet «Mangfold i praksis», ble vedtatt av et enstemmig bystyre i juni 2007.

Bergen kommune skal også ha et arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler seg inkludert uavhengig av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge eller livssyn. Derfor skal vi også ha en arbeidskultur som skal være preget av respekt for at vi er ulike.

Inkludering i arbeidslivet er utrolig viktig for å integrere innvandrerbefolkningen i det norske samfunnet. Som en stor arbeidsgiver med mer enn 13.000 årsverk fordelt på rundt 16.000 ansatte, har Bergen kommune et ansvar for å bidra til dette.

Bergen kommune har satt 13 konkrete tiltak i gang for å nå disse målene:

• Vi rekrutterer årlig traineer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
• Vi har en bevisst vikarpolitikk- med økt fokus om etnisk mangfold.
• Vi skal lansere jobbsøkerveiledning på nettsidene.
• Vi skal gjennomføre forsøk med moderat kvotering
• Vi skal kalle inn minst én kvalifisert søker med ikke-vestlig bakgrunn til jobbintervju
• Vi jobber med å informere og bevisstgjøre ledere og tillitsvalgte
• Vi har bevisst gjørings -/holdningskampanjer ovenfor de ansatte gjennom samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner.
• Vi deler årlig utdeling ut mangfoldspris til avdelinger som gjør det lille ekstra.
• Vi integrerer mangfolds- og diskrimineringsperspektivet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
• Vi etablerer fadderordning på arbeidsplassen.
• Vi gir mulighet til økt kompetanse og karriere.
• Vi har praksisrettede arbeidsmarkedskurs innen pleietjenester og oppvekst
• Vi bidrar til å bygge nettverk
• Vi samarbeider med forskjellige instanser i regionen og resten av landet.

Arbeidet med handlingsplanen har skapt stor interesse både hos administrasjonen og den politiske ledelsen. HR-seksjonen i Bergen kommune følger dette arbeidet opp til daglig.

I bysamfunnet er det etablert et samarbeidsforum som skal jobbe med å øke rekrutteringen av arbeidssøkere med flerkulturell bakgrunn. Samarbeidet har blant annet resultert i et historisk karrieretorg i regi av Bergen Næringsråd, der alle arbeidssøkerne som deltok senere skal følges opp av bedriftene som deltok.

I en lokal tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen har bystyret i Bergen vedtatt å opprette flere praksisplasser for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

Kommunen informerer om arbeidet med handlingsplanen på våre nettsider. I tillegg har innbyggermagasinet vårt «Bergenseren», som blir spredt til alle husstandene i Bergen, også vært med på å synliggjøre arbeidet med handlingsplanen. Media i Bergen har også vært aktive og skrevet mye om arbeidet som gjøres med rekruttering og integrering i Bergen kommune.

 


 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no