Et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune

Trondheim kommune nedsetter et eget Mangfoldsråd. Les mer om rådets mandat og arbeid og om kommunens oppfølging av dette.

Publisert: 11.05.2009
Forfatter: Ellen Edvardsen
Logo

Trondheim formannskap vedtok "Plan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune" 19.09.06.  Målet er at Trondheim kommune skal være en mangfoldig arbeidsplass, og at arbeidsstokken skal gjenspeile byens befolkning.  Kommunens annonser for ledige stillinger oppfordrer kvalifiserte personer om å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  Dette betyr at når søkere av begge kjønn står likt, skal det kjønnet som er underrepresentert på enheten, tilbys stillingen.  Minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn skal kalles inn til intervju.  Kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser skal innkalles til intervju.  Det samme skal arbeidssøkere over 50 år gjøres, dersom dette ikke står i motstrid til en mangfoldig alderssammensetning på enheten. 
 
En liten evaluering høsten 2007 viste at enhetslederne stort sett fulgte opp formannskapets vedtak.


Les mer om Mangfoldsrådet i Trondheim kommune

Last ned Trondheim kommunes plan for likestilling

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no