Kompetanse, opplæring og mangfold

I denne rapporten diskuterer forskerne Heidi Enehaug og Steinar Widding utfordringer som kan oppstå i mangfoldige arbeidsmiljøer. Det legges vekt på hvordan bedriftsintern språkopplæring kan brukes som et verktøy for kompetanseheving og arbeidsmiljøutvikling til beste for ledelsen og de ansatte.

Publisert: 05.12.2011

Logo

Innen de fleste bransjer krever bedriftene i dag av sine ansatte at deres skriftlige og muntlige norskferdigheter er slik at de har tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne rullere mellom ulike arbeidsoppgaver og -funksjoner.

       

Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, beherskelse av stadig mer avansert teknologi og rask omstillingsevne, gjør arbeidstakere som ikke behersker språket sårbare for utstøting og marginalisering når bedrifter nedbemanner eller innfører ny teknologi. At arbeidssøkere og ansatte med minoritetesbakgrunn har en god beherskelse av arbeidsrelatert norsk er en betingelse for at bedrifter skal få dekket sitt bemanningsbehov og for å sikre inkludering i arbeids- og samfunnsliv.

Prosjektet Kompetanse, opplæring og mangfold (KOM) foregikk i 2008-2011 i seks bedrifter som alle hadde stort innslag av ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Hensikten var å identifisere betingelser for god praksis og barrierer i forbindelse med oppstart, organisering og videreutvikling av arbeidsrelaterte norskkurs. Hovedprosjektet var et samarbeid mellom Arbeidsforskningsinstituttet, NHO Mat og Drikke og Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Bedriftene som har deltatt har vært Idun Industrier AS, Bakers AS, Nidar AS, Hennig-Olsen Is AS, Ringnes AS, Coca-Cola Drikker AS.

Oppdragsgiver for prosjektet var NHOs Arbeidsmiljøfond.

Det er laget en veiviser for tilrettelegging av bedrftsintern språkopplæring.

Last ned veiviseren her

Last ned rapport om KOM-prosjektet her

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no