Veileder i likestilling og mangfold

Systematisk arbeid med likestilling og mangfold i virksomhetene og blant ansatte bidrar å gi bedre tjenester til befolkningen og til å bli en attraktiv arbeidsplass.

Publisert: 10.04.2013

Logo
Veilederen tar utgangspunkt i aktivitets- og rapporteringsplikten og er et hjelpemiddel til aktivt, målrettet og planmessig å arbeide med likestilling og mot diskriminering på en systematisk måte.

I veilederen er det egne maler for arbeidet med likestilling og mangfold. Ved aktivt å bruke veilederen og malene i det daglige HR-arbeidet, vil virksomhetene kunne analysere egen likestillingssituasjon, og på bakgrunn av dette formulere mål og iverksette konkrete tiltak.

Veilederen er beregnet på ledere og ansatte, inkludert verneombud og tillitsvalgte som har et særlig ansvar for arbeidet med likestilling, mangfold og likebehandling i virksomheten.

Last ned veilederen (PDF) her

Les mer om veilederen hos Oslo kommune

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no