Leken samarbeidstrening

Diversity Icebreaker er et treningsprogram som skal gjøre det lettere å forholde seg til mennesker som ikke er akkurat som deg. Det tar utgangspunkt i tre mennesketyper, og forklarer hvordan de kan samarbeide med hverandre.

Publisert: 11.12.2008
Forfatter: Bjørn Z. Ekelund i Human Factors AS
Logo

”Diversity Icebreaker” er et gruppearbeid, som ved hjelp av en test deler deltakerne inn i tre mennesketyper kalt blå, rød eller grønn. Deretter blir de samlet i grupper ut fra sin dominante farge. I gruppene besvares noen sentrale spørsmål: ”Hva er styrken med vår farge i samspill med de andre? Hva tenker vi om de andre? Hva kan være utfordringene våre i møte med de andre?”

Etterpå presenteres resultater mellom gruppene, og vi stiller oss spørsmålet ”Hva lærte vi av dette?”

Forskjellighet er viktig - vi trenger hverandre!
Gruppearbeidet med ”Diversity Icebreaker” foregår i en uformell og humoristisk ramme, der deltakerne blir oppmerksomme på egne fordommer og bedre kjent med andre mennesketyper. Den humorisktiske rammen inspirerer både til selvdistanse og god dialog deltakerne imellom. 

Som regel kommer deltakerne frem til at alle fargene og mennesketypene utfyller hverandre. Gruppefargene fungerer derfor som et godt symbol på at mangfold er en viktig del av helheten.

Takhøyde for originalitet 
Deltagerne opplever at hvis de ikke føler seg forstått og anerkjent ut fra egne premisser, vil de være tilbakeholdne med å vise sin originale side. Når en ikke-anerkjennende holdning forventes, vil potensielt verdifulle, unike bidrag holdes tilbake. I et mangfoldsperspektiv er dette et nederlag. Deltakerne ser lett hvordan det er nødvendig å skape en positiv forventing for at den enkelte skal våge å by på sine originale sider i samspillet.

Kollektiv refleksjon
En slik prosess gir både enkeltpersoner og grupper anledning til å kunne reflektere over språk, modeller, fordommer, møteformer og samhandlingskultur. Dette skaper en større åpenhet for refleksjon og læring gjennom gode dialoger mellom deltakerne. Ved å starte seminarer med "Diversity Icebreaker"  skapes et trygt klima for å samtale om forskjeller som er mer verdiladet.

 

"Diversity Icebreaker" er utviklet av Bjørn Z. Ekelund i Human Factors AS. 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no