Er språk kommunikasjon?

Språket er en av menneskets mest fantastiske og unike evner. Det samme kan man ikke si om kommunikasjonen oss mennesker imellom. Hvor ligger forskjellen i å forstå hva noen sier, og å forstå hva de mener?

Publisert: 10.12.2008
Forfatter: J.K. Stenehjem, master i kommunikasjon og lingvistikk
Logo

Å kommunisere med språk og det talte ord ligger som en biologisk funksjon i den menneskelige hjernen. Vi blir født med evnen til å snakke et språk. Vi kan også som voksne lære oss et nytt språk, fordi hjernen har evne til å omstille seg, tenke i nye baner og øve inn kunnskap. Alt ligger derfor til rette for at vi mennesker skal kunne snakke med hverandre. Betyr det at vi har en medføtt evne til også å forstå hverandre?

Hører det vil vil høre
Nyere forskning på kommunikasjon mellom mennesker lener mot et nytt syn på språkets rolle. Man ser ikke lenger på språket som et nøytralt og konkret verktøy, men snarere som noe som utvikler seg mellom menneskene som snakker sammen. Et eksempel på dette kan være at du forteller noe til en venn, og hun forstår hva du mener og støtter deg. Når du forteller det samme til kjæresten din, blir du misforstått og avvist. Språket mellom mennesker preges av vår egen virkelighetsoppfatning, som igjen påvirker kommunikasjonen og dermed påvirker hvordan vi opplever samtalen. På en enkel måte kan man si at vi hører det vi vil høre.

Flere sannheter
Hva har så språkforskning med kommunikasjon på arbeidsplassen å gjøre? Med tanke på all tid som brukes til å forklare, beskrive, overbevise eller argumentere for en sak, er det noen trender innen språkforskning som kan være interessante. Som nevnt over, har alle mennesker sin egen virkelighetsoppfatning. Ofte bruker vi mye tid på å overbevise noen om faktiske forhold i en sak, uten å tenke på at det finnes flere sannheter. Det finnes nesten ingen faktiske forhold, fordi alt avhenger av hvordan hvert enkelt menneske oppfatter situasjonen eller kommunikasjonen. I stedet for å bruke masse tid på å få alle til å mene det samme, burde man kanskje akseptere at det finnes flere sannheter. Da kan man i stedet bruke tid på å finne gode synergieffekter og løsninger som utnytter det beste ut fra summen av oppfatninger om saken. Tillat at kollegene dine snakker ut fra sin virkelighetsoppfatning og du fra din, så blir dere antakelig raskere enige.

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no