Om Mangfoldsportalen

Mangfoldsportalen er initiert av en partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av arbeidslivspolitisk råd. Arbeidsgruppen består av representanter fra hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv samt tre departementer. Mangfoldsportalen henvender seg til arbeidsgivere, tillitsvalgte og opplærings- og HR-ansvarlige i virksomheter i både offentlig og privat sektor.

Publisert: 25.11.2008

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har redaktøransvar for Mangfoldsportalen. På forsiden ser du logoene til deltakerne i arbeidsgruppen, som er de som står bak portalen.  Arbeidslivspolitisk råd ga i 2007 sin tilslutning til rapport fra den partssammensatte arbeidsgruppen. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak og strategier for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. Les mer om arbeidsgruppens rapport. Mangfoldsportalen er et av virkemidlene som er iverksatt på bakgrunn av arbeidsgruppens forslag i rapporten.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no